KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Diğer Akademik Eğitim Faaliyetleri (Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımının Bilim Felsefesi Hakkında)

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımının Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetlerimize ayrı bir bölümde yer vermek istedik.

1- “Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası: İzah Çalışmaları”: Risale Akademi tarafından düzenlenen Risale-i Nur İzah Çalıştayı’nın sekreteryasını üstlenerek, “Risale-i Nur İzah Çalışmalarında Gerçekçi ve İhtiyaca Hitap Eden, Katılımcı ve Esnek Model Yaklaşımı” üst başlığı ile bir tebliğ metni sunduk. Daha sonra konuyla ilgili incelemelerimizi, çözüm önerilerimizi, geliştirdiğimiz yöntemleri bir arada topladığımız ve bu alandaki çalışmalarımızı tanıttığımız bir kitap çalışması yayınladık.

Kitabımızın detaylı takdimine ve kitabımıza ulaşmak için buraya tıklayınız.  

2- “Bilimsel Bilginin Gerçek Kıymetini Belirleyen Unsurun Sorgulanması”: Ulegder (Uluslararası Eğitim Gönüllüleri Derneği)’nin düzenlediği “Müfredat ve Yayıncılıkta Müsbet Örnekler” isimli eğitim toplantısında sunulmuştur. Bu sunumda, bambaşka bir eğitim ve bilim yaklaşımının ve insanlığa yeni bir ümit verecek taptaze bir Kur’ân medeniyetinin (ayak seslerini iliklerinizde hissettirecek) bir ön habercisi ve ilancısı, fikrî alt yapısı niteliğindeki çarpıcı çözümlemelerimizi ve bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların insanlık için ifade ettiği değer ve bu yöndeki bilimsel bilgi ve yorumların kıymeti hakkında bazı çıkarımlarımızı paylaştık. Bu bir anlamda Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”nın değer tespiti çalışmasıdır. Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. (Sunumun tam metni sitemizde görsel/interaktif yazı formatında yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)

Sunumun Risale-i Nur eğitim salonumuzda sunulan yeni versiyon videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

3- “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı ve Bilim Felsefesi Üzerine Değerlendirmeler”: Ulegder (Uluslararası Eğitim Gönüllüleri Derneği) Ankara şubesinde düzenlenen Eğitim Müzakerelerinin bir parçası olarak sunulmuştur. Bu sunumda, bambaşka bir eğitim ve bilim yaklaşımının ve insanlığa yeni bir ümit verecek taptaze bir Kur’ân medeniyetinin (ayak seslerini iliklerinizde hissettirecek) bir ön habercisi ve ilancısı, fikrî alt yapısı niteliğindeki çarpıcı çözümlemelerimizi ve Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismi olan “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”nın bilim felsefesini oluşturmaya ve yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda bulunmak maksadıyla, yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında bazı tespitlerimizi paylaştık. Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. (Sunumun tam metni sitemizde görsel/interaktif yazı formatında yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)

Sunumun Risale-i Nur eğitim salonumuzda sunulan yeni versiyon videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

4- “Tabiat Kanunlarına Yaklaşım”: “Bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların bilim dünyasına ve insanlığa takdim edilmesi”nde büyük önem taşıyan bir konu ile karşınızdayız. Dünyaca meşhur bazı fizikçiler tarafından kâinatın kökeninin kanunlar ve teorilerle açıklanmaya çalışıldığı bir dünyada, eşyanın bir yaratıcı tarafından var edildiği ve işletildiği hakikatinin kabulünü sağlam bir zemine yerleştirmek ve inkârın en temel noktadan çürüklüğünü ortaya koymak için tabiat kanunlarının mahiyetinin en net bir biçimde ortaya koyulması gerekiyor. Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. (Sunumun tam metni sitemizde görsel/interaktif yazı formatında yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)

Sunumun Risale-i Nur eğitim salonumuzda sunulan yeni versiyon videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

5- “Manevi Medresetüzzehra (Bir Toplumsal Dönüşüm Projesi)”: Risale Akademi tarafından düzenlenen “Kastamonu Lahikası Müzakereleri”nde takdim edilen  sunumumuzun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. (Sunumun tam metni Risale Haber’de yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)

Sunumun videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

6-“Risale-i Nur Hizmetinde Sorumluluk Alanımız”: Risale Akademi tarafından düzenlenen “Kastamonu Lahikası Müzakereleri”nde takdim edilen  sunumumuzun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. (Sunumun tam metni Risale Haber’de yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)

Sunumun videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

7- “Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın Özet Takdimi”: Ulegder (Uluslararası Eğitim Gönüllüleri Derneği) tarafından düzenlenmiş “Müfredat ve Yayıncılıkta Müspet Örnekler” isimli eğitim toplantısında sunulmuştur. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızdan yararlanarak sistematik bir şekilde sunulan eğitim programımızın özet takdiminde ele alınan konular şöyledir:

* Risale-i Nur eserlerinin ve bu eserlerin üzerinde yapılacak çok yönlü çalışmaların önemi.

* Bu kitap çalışmamızın ve eğitim programımızın içeriğinin, toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşüme katkısının incelenmesi.

* Çalışma içeriğinin ve eğitim programının içerik ve sistematiğinin anlatımı.

* Çalışmanın hangi şartlarda ortaya çıktığı ve bilimsel yaklaşımları karşılaştırmaları olarak ele alma ve bilimsel bilgilerden yararlanma tarz ve üslübunun anlatımı.

Sunumun videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

7- “Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Örneği”: Risale-i Nur’un ve bu milletin istikbalini belirleyecek bir yol haritası ve bir “acil durum müdahale reçetesi” mahiyetinde çok önemli bir seminerdir.

Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Seminerin videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

8- “Bir Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu ve Tabiat Kanunları”: 1. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sunumumuzdur. Bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların bilim dünyasına ve insanlığa takdim edilmesinde büyük önem taşıyan konuların ele alındığı bu sunumda; eşyanın bir yaratıcı tarafından var edildiği ve işletildiği hakikatinin kabulünü sağlam bir zemine yerleştirmek ve ateizmin en temel noktadan çürüklüğünü ortaya koymak için, bir yaratıcının varlığı düşüncesinin bilimselliğe uygunluğu ve  tabiat kanunlarının mahiyeti en net bir biçimde ortaya koyuluyor. Bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların bilim dünyasına ve insanlığa takdim edilmesinde büyük önem taşıyan konuların ele alındığı yazımızda; eşyanın bir yaratıcı tarafından var edildiği ve işletildiği hakikatinin kabulünü sağlam bir zemine yerleştirmek ve ateizmin en temel noktadan çürüklüğünü ortaya koymak için, bir yaratıcının varlığı düşüncesinin bilimselliğe uygunluğu ve  tabiat kanunlarının mahiyeti en net bir biçimde ortaya koyuluyor. Dünyaca meşhur bazı fizikçiler tarafından kâinatın kökeninin kanunlar ve teorilerle açıklanmaya çalışıldığı bir dünyada, tevhid hakikatinin böyle bir yaklaşımla takdim edilmesine olan ihtiyaç, o hakikatinin dellillerinin ortaya koyulmasından veya kaşıt görüşlerinin çürütülmesinden çok daha öncelikli ve önemli, temel bir meseledir.

Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Seminerin videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.