KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri


Yorum bırakın

A Different Perspective on Big Bang

A Different Perspective on Big Bang

Click Here for Turkish Versiyon

This article text is part of our book: “Academic Proof of the Creator Visual/Interactive Book (New Perspectives from the Treatise of Nature)” Click Here for Book Page

For English Section Main Page Click Here (Other Articles, Utterly Different Experience Visual/Interactive Books and Training Program Presentations)

With a different look at the Big Bang, the probability of the formation of the existing universe, in its current form, is studied. Moreover, the probability of the formation of a universe, which makes life possible, by chance is analyzed.

Okumaya devam et


Yorum bırakın

Grand Design and Theory of Everything

Grand Design and the Theory of Everything

Click Here for Turkish Versiyon

This article text is part of our book: “Academic Proof of the Creator Visual/Interactive Book (New Perspectives from the Treatise of Nature)” Click Here for Book Page

For English Section Main Page Click Here (Other Articles, Utterly Different Experience Visual/Interactive Books and Training Program Presentations)

Stephen Hawking who tries to substitute the Creator with M-Theory, multiple universes and the law of gravity, says this: “God may exist, but science could explain the universe without a creator. Just like Darwinism ended the necessity of a creator in biology, new theories of physics have made the role of a creator in the formation of the universe unnecessary.”

In his book titled “Grand Design” he claims that “Since there is something called the law of gravitation, the universe could create itself from nothing and has done so indeed. This self-creation is the reason of the fact that something has happened rather than nothing and that the universe and we exist”. And he adds: “It is not necessary to refer to God for the ignition of the spark and the readiness of the universe for functioning”.        

In this thinking, which could make some categorical mistake by replying “M Theory” when asked about the origin of the law of gravity, and which seems to forget that laws and theorems themselves do not have the power to create, we are asked to believe that something, which was not existing yet, at a time when it was still not existing, all of a sudden made itself exist for an unknown reason and formed all visible material/objects in this universe.

Is this really true?

Okumaya devam et


Yorum bırakın

Her Şeyin Açıklaması Madde Parçacıklarının Hareketi Mi?

 Her Şeyin Açıklaması Madde Parçacıklarının Hareketi Mi?

Click Here for English Versiyon

Var olan şey yok, yok olan da var edilemez.” şeklinde ifade edilen ve bunun devamında tüm kâinatın oluşumunu mevcut madde parçacıklarının şekil değiştirmesi olarak gören ve yaratıcıyı konu dışı bırakan materyalist düşüncenin bu indirgemeci ateizmini yani “biyolojiyi, fizik ve kimyaya indirgeyerek, canlıları elementlerin biraraya gelmesinden meydana gelmiş şeyler olarak tasavvur etme düşüncesi”ni farklı bir yaklaşımla ele alacağız. Okumaya devam et


Yorum bırakın

Büyük Patlamaya Farklı Bir Bakış

Büyük Patlamaya Farklı Bir Bakış

Click Here for English Versiyon

Okumaya devam et


1 Yorum

Büyük Tasarım ve Her Şeyin Teorisi

Büyük Tasarım ve Her Şeyin Teorisi

Click Here for English Versiyon

M-teorisini, çoklu evrenleri ve yerçekimi kanununu yaratıcı yerine koymaya çalışan Stephen Hawking şöyle diyor: “Tanrı olabilir ama bilim bir yaratıcı olmadan da evrene açıklık getirebilir. Nasıl ki Darwinizm biyolojideki yaratıcı ihtiyacını sona erdirdi, yeni fizik teorileri de evrenin oluşumu konusunda yaratıcının rolünü gereksiz kılmıştır.”

Büyük Tasarım kitabında ise “Kütle çekim diye bir kanun olduğu için, evren kendini hiçbir şeyden yaratabilir ve yaratmıştır da. Hiçbir şeyin olmamasındansa bir şeylerin olmasının, evrenin ve bizim varolmamızın nedeni bu kendiliğinden oluştur.” diyor ve ekliyor “Kıvılcımın çakılması ve evrenin işlemeye hazır olması için Tanrı’ya başvurmaya gerek yok.”

Yerçekiminin kökeninin ne olduğu sorulduğunda “M teorisi” diye cevap verecek kadar kategori hatası yapabilen ve kanunların ve teoremleri yaratma gücünün olmadığını ve kâinattan önce M teorisinin henüz piyasaya çıkmamış olduğunu unutmuş görünen bu düşüncede, henüz yok olan bir şeyin, yok olmaya devam ettiği bir anda, birdenbire bilinmez bir sebeple kendi kendini var ettiğine ve tüm görünen eşyayı oluşturduğuna inanmamız isteniyor.

Acaba gerçekten böyle mi? Okumaya devam et