KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Academic Proof of the Creator Visual/Interactive Book (New Perspectives from the Treatise of Nature)

26 Yorum

Note: English presentation text, under the Turkish presentation.
(İngilizce takdim metni, Türkçe takdimin altındadır)

Academic Proof of the Creator Visual/Interactive Book (New Perspectives from the Treatise of Nature)

(An imaginary and mental journey of discovery in the depths of divine technology)

Yaratıcının Akademik İspatı (Tabiat Risalesi Açılımları (İngilizce Görsel İnteraktif Kitap)

(İlahî Teknolojinin Detaylarında Hayalî ve Zihinsel Bir Keşif Yolculuğu)

Allah’a iman hakikatinin, mantık ve bilim zemininde akademik olarak ispatı.

Sizleri etkileyici bir GÖRSEL YOLCULUĞA çıkacağınız, inanılmaz keşiflerle dolu İNTERAKTİF BİR KİTABA ve BAMBAŞKA BİR DENEYİME davet ediyoruz.

KÂİNAT KİTABINI VE RİSALE-İ NUR’U OKUMAK HİÇ BU KADAR KEYİFLİ OLMAMIŞTI.

Kendi alanında dünya çapında bir ilk olan, etkileşimli görsellerin kullanıldığı ve Allah’a iman hakikatinin, mantık ve bilim zemininde akademik olarak ispatının yapıldığı bu muazzam çalışmada, toplam 446 görsel ve 45 video kullanıldı.

Word ve Pdf formatında kitabımızı İndirebileceğiniz adres:
 
goo.gl/hNIUou veya yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA Bu adresteki “English Books” bölümündeki “Tabiat Risalesi Açılımları” klasöründen kitabımızın metin ve görsel/interaktif versiyonlarını indirebilirsiniz. Ayrıca tüm Risale-i Nur çalışmalarımızın dosyalarının yüklü olduğubu depolama alanlarından tüm kitaplarımızın dosyalarını ve bütün seminerlerimizin videolarını, metinlerini ve Powerpoint sunumlarını hem görüntüleyebilir, hem de ister tek tek, ister toplu olarak indirebilirsiniz.
 
Google Books: (Kitabın tamamı ön izlenebilir ve pdf olarak indirilebilir)
 
 
Kitabımız ücretsizdir, “Ücretsiz Örnek” bölümünden tamamı okunabilir. Google Play’de “0 (sıfır)” liraya satın almak için kredi kartı bilgilerinizi kaydettirmeniz, tamamen teknik bir gerekliliktir.
 
Google Books ve Google Play’de linkleri ve videoları tıklayarak açmak mümkün olmuyor. Tavsiyemiz Pdf dosyasını yukarıda verdiğimiz adresten veya Google Books üzerinden indirerek bu kitabı okumanız.
 
TAKDİM
 
Bu çalışma, içerdiği yüksek hakikatler ve büyük ilmî keşiflerle sizi şaşırtacak ve bazılarınıza “şimdiye kadar nasıl olur da duymamışım! (ya da gerçek anlamda keşfedememişim)” dedirtecek kadar inanılmaz ve hayranlık uyandıran bir eserle tanıştırmak için kaleme alındı. Bu kitapların ve Tabiat Risalesi’nin temel inceleme konusu şudur:
 
Kâinatın bilinmez ve gizli kalmış esrarı olan ve insanlığın sürekli merak ettiği varoluşun üç temel sorusuna doğru cevaplar vermek. Bu konularda verilen doğru cevapların keşfedilmesi ise, yalnız başına hakikate ulaşmakta yetersiz kalan insan aklının tek başına kullanılması ile değil, ilahî vahyin ve aklın ortak rehberliği ile gerçekleşmiştir. Bununla birlikte sorulan sorulara bulunan cevaplar, tamamen aklî çıkarımlar ve mantıkî delillerle keşfedilmiştir. O üç soru şudur:
 
“Bu kâinat ve içindekiler nereden geldi, nereye gidecekler ve burada ne için bulunuyorlar ve vazifeleri nelerdir? Yani biz burada ne yapıyoruz?”
 
Tüm insanlığın ihtiyacı olan ve varlığın temel gerçekliğini arayan herkese hitap eden ve bilim dünyasını ve bilim insanlarını daha da derinden ve yakından ilgilendiren ve ilahî vahyin eliyle getirilen yüksek hakikatler, bu eserlerle yeniden keşfediliyor ve aklî metotlarla tamamen ispat ediliyor.
 
Özellikle kuantum fiziğinin, astronomi ve astrofiziğin günümüzde geldiği aşamada, tam da en ileri noktaya gidilerek eşyaya, kâinata ve insana dair olan üç temel soruya cevap arandığı günümüzde; bilim ve bu eserler, artık aynı alana giren konuları incelemektedirler ve aynı çalışma sahasını paylaşmaktadırlar.
 
İşte, içinde bilime ve öğrenmeye dair, karşı konulmaz bir merak ve tutku ile dolu insanlar için manevî bir ilim hazinesi olan bu eserlerin adı: RİSALE-İ NUR’dur.
 
Tabiat Risalesi’nin, Risale-i Nur’un içinde özel bir yeri vardır.
 
Tabiat Risalesi Açılımları’nda büyük bir hakikati arama ve bulma macerasına davetlisiniz.
 
* Kâinat üzerinde gerçekleşen şaşırtıcı oluşumları ve canlılığı açıklamak için yaratıcıya alternatif olarak geliştirilen teorileri, mantık ve bilim zemininde akademik olarak ele almak,
 
* Gözlemci olarak bulunduğumuz bu dünyada “Nereden geldik? Nereye gidiyoruz ve biz kimiz? Burada ne yapıyoruz?” sorularına doğru cevaplar aramak,
 
* Bütün bilimlerin nihaî hedefi ve son noktası olan kâinatın işleyiş ve maksatlarını anlamaya çalışmak faaliyetine katkıda bulunmak maksadıyla kaleme aldığımız bu satırlarda hep birlikte bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz.
 
Bu yolculuğa çıkmak için çok kuvvetli bir sebebiniz var:
 
İlahî teknolojinin muhteşem detaylarına ve sanatlı yaratımın eşsizliğine şahit olmak ve Allah’ın bizden istediği gerçek imanı elde etme yolunda büyük bir adım atmak…
 
Bu hayalî ve zihinsel keşif yolculuğunda bize eşlik etmenizi arzu ediyoruz.
 
Seyahat biletlerinizin ise tek bir ücreti var:
 
Gerçeğin arayışında kuvvetli bir merak duygusu…
 
MACERAYA DAVETLİSİNİZ!
 
İnsanın, hayatın, kâinatın ve dinin yüksek hakikatini keşfetmek..
Aklen, ruhen ve kalben gelişim yolunda ilerlemek..
Bulunduğumuz dünyayı anlamlandırmak..
Hiç olmadığı kadar şaşırtıcı bir farkındalık kazanmak..
İlahî teknolojinin işleyiş mekanizmasını anlamak..
Muhteşem Bir Zihinsel Yolculuk..
Hayret Verici Gerçekler..
Hepsi ve Daha Fazlası Sizi Bekliyor!
 
OLAĞANÜSTÜ BİR KEŞİF YOLCULUĞU İÇİN BİZİMLE GELİN!
 
KİTAP KONU FİHRİSTİ
 
* İmanî Meselelere Doğru Taraftan Bakmak (Tabiat Risalesi Açılımları Giriş)
 
* Dünyayı Anlamlandırma Çabası ve İhtişamlı Gökler
 
* İLAHÎ TEKNOLOJİNİN DETAYLARINDA HAYALÎ VE ZİHİNSEL BİR KEŞİF YOLCULUĞU (23.LEM’A – TABİAT RİSALESİ)
 
Alt Başlıklar:
 
-Varoluş Üzerine Düşünceler
-Tabiat Nedir?
-Tabiat Kanunları Nedir?
-Akıllı Tasarım
-Tesadüf ve Maddî Sebepler
-Fantastik Bir Bilim Kurgu Öyküsü
-Kâinatın Varoluşu Üzerine Şaşırtıcı Keşifler
-Çoklu Evrenler Olunca Ne Oluyor?
-Büyük Tasarım ve Her Şeyin Teorisi
-Büyük Patlamaya Farklı Bir Bakış
-Eşyanın Sebeplerle ve Kendi Kendine Oluşumunun İmkânsız Senaryoları
-Sinek Mucizesi
-Tek Bir Merkezden Canlı Üretimi
-Göz Mucizesi
-Bin Kubbeli Saray-İndirgenemez Komplekslik Kavramı
-Kalıp Olmadan Üretim Olmaz! (Canlı Üretimi Alternatifleri)
-Mucizeler Diyarına Yolculuk
-Fantastik Bilgi Depoları: Beyin ve Dna
-Hakikate Kör Noktadan Bakmak
-Kâinatın Sırlı Kapısını Açacak Bir Soru
-İç İçe Geçmiş Sarmal Düzen
-Cosmos Okyanusunda Islanmak
-Tabiat Kanunları ve Kuantum Evren
-Eşya Üstündeki Tasarım İmzası
-Allah’a Doğru Taraftan Bakmak
-Sema Denizinde Bir Uzay Gemisi: Dünyamız
-Her Şey İlahî Kudretle Nasıl Meydana Geliyor
-Her Şeyin Açıklaması Madde Parçacıklarının Hareketi Mi?
 
EK BÖLÜMLER
 
* Tabiat Risalesi Açılımları Seminerlerinin Müzakere Bölümü Notları
– Evrim ve Kur’ân Mucizeleri Üzerine Bilimsel Bulgular Hakkında
– Kuantum Yaklaşımı ve İlahî Hakikatler Hakkında
 
* Yolculuğunuz Daha Yeni Başlıyor!
 
Kişisel Yolculuğunuzda Rehberlik Edecek Yol Arkadaşlarınız
 
* Seminer Metinleri, Sunumları ve Videoları
* Keşif Yolculukları İnternet Sitemiz
* Risale-i Nur İzah Metinleri Küçük Kitaplar Serisi
* Görsel/İnteraktif Kitap Çalışmalarımız
* Keşif Yolculukları Video Kanalımız
* Tavsiye Edilen İnternet Siteleri
* Bulunduğunuz Her Yerden 24 Saat Risale-i Nur Okuma ve Dinleme İmkânı
* Risale-i Nur Sohbet ve Derslerine Katılabileceğiniz Yerler
* Diğer Akademik Eğitim Faaliyetleri
 
ACADEMIC PROOF OF THE CREATOR
 
-New Perspectives from the Treatise of Nature-
 
(An imaginary and mental journey of discovery in the depths of divine technology)
 
Providing academic proof of the truth of the Belief in Allah on an intellectual and scientific basis.
 
Risale-i Nur (Treatise of Light) Training Program
 
You can download our book in word or pdf format from the following web addresses: goo.gl/hNIUou or yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA You can download the text of our book and its visual/interactive versions from the folder of “New Perspectives from The Treatise of Nature” in “English Books” section in this address. Besides, you can view or download the files of all of our books, and videos, texts and PowerPoint presentations of our seminars altogether or one by one, from these storage spaces where all of our work on Risale-i Nur (Treatise of Light) are uploaded.
 
Google Books: (The whole book can be previewed and downloaded in Pdf format)
 
 
Our book is free. The whole book can be read in “Free sample” section. Submission of credit card information in Google Play is just a technical requirement in order to buy the book for “0” (zero) Turkish Lira.
 
In Google Books and Google Play, it is not possible to open and view the links and videos just by clicking them. We suggest that you download the Pdf files from the address we provide before or from Google Books and read them.
 
PRESENTATION
 
This book is penned down in order to introduce you a piece of work, that is so unbelievably and astonishingly perfect that it will surprise you with the high truths and grand scientific discoveries contained therein and will make some of you say “How come I have never heard of it until now!” (Or could not really discover it). The main subject of study of these books and the Treatise of Nature is the following:
 
To give correct answers to three basic questions of existence, which have remained as the unknown secrets of the universe that have been always wondered by the humanity.
 
The discovery of the right answers in these areas has been possible not only with the use of the mind/intellect which is incapable of reaching to the truth on its own but rather with the common guidance of divine revelation and the mind.
Nevertheless, the answers to the questions that were asked have been discovered solely with rational inferences and logical evidences. These three questions are:
 
“Where did this universe and those within it come from? Where will they go? And Why are they here, what is their mission? That is to ask “What are we doing here?”
 
High truths, which the whole humanity needs and which are appealing to all those who look for the explanation of the basic reality of existence and which is more interesting for the world of science and the scientists and which is brought by divine revelation, are discovered once again and proved with rational methods in these works.
 
Especially today, while quantum physics, astronomy and astrophysics have reached to such advanced levels, common answers are looked for these three questions on matter, universe and human being; the science and these works study the same subjects and share a common ground of work.
 
Here you are: The work, which contains in itself a spiritual/immaterial treasury for people who have an irresistible interest and passion for science and learning, is called RISALE-I NUR (TREATISE OF LIGHT).
 
The Treatise of Nature has a special place within Risale-i Nur.
 
In “the New Perspectives from the Treatise of Nature”, you are invited for an adventure of looking for and finding out the truth.
 
* Studying academically, on the basis of logic and science, the theories which are developed as alternatives to the existence of a Creator in order to explain the astonishing happenings and the liveliness in the universe.
 
*In a world where we stand as observers, looking for answers to questions: Where did we come from? Where are we going and who are we? What are we doing here?
 
Together we are setting on a journey of discovery along the lines that we wrote in order to make some contribution to the efforts to understand the functioning and the purposes of the universe, which is the final target and the arrival point for all sciences.
 
We have a very strong reason to begin this journey: to witness the magnificent details of the divine technology and uniqueness of the artful creation and hence, to take a big step on the way of achieving the true faith that was demanded from us by Allah.
 
We would like you to accompany us in this imaginary and mental journey of discovery. There is only one fixed price for a ticket of the Journey: a strong sense of wonder in the search for truth.
 
YOU ARE INVITED TO THE ADVENTURE!
 
Discovering the high truths about the humanity, life, universe and religion…
 
Advancing along the way of progress for mind, soul and heart…
 
Making sense of the world in which we exist…
 
Obtaining an awareness that is more amazing than ever before…
 
Understanding the working mechanisms of the divine technology…
 
A Wonderful Mental journey…
 
Amazing Facts…
 
All These and Even More are Waiting for You!
 
COME WITH US FOR THIS EXTRAORDINARY JOURNEY OF DISCOVERY!
 
BOOK INDEX
 
* Looking at the Matters of Faith from the Right Side (Introduction to New Perspectives of The Treatise of Nature)
 
* The Effort to Make Sense out of This World and Magnificent Skies
 
* An Imaginary and Mental Journey of Discovery in The Depths of Divine Technology (23rd Flash, Treatise of Nature)
 
Subheadings :
 
-Thoughts over Existence
-What is Nature?
-What are Laws of Nature?
-Intelligent Design
-Coincidence and Material Reasons
-A Fantastic Science-Fiction Story
-Amazing Discoveries on The Existence of The Universe
-What Happens when There Are Multiple-Universes?
-Grand Design and Theory of Everything
– A Different Perspective on Big Bang
-The Impossible Scenarios of the Formation of the Matter/Objects, Formation Due to Causes and Self-creation
-The Miracle of a Fly
-Production of Living Beings from a Single Centre
-Miracle of the Eye
-The Thousand-Domed Palace The Concept of Irreducible Complexity
-No Production Is Possible without Moulds! (Alternatives for Production of Living Things)
-Journey to the Land of Miracles
-Fantastic Data Stores: Brain and DNA
-Looking at the Reality from a Blind-Spot
-A Question That Will Open The Mysterious Door of The Universe
-Interwoven Spiral Order
-Getting Wet in The Ocean of the Cosmos
-The Laws of Nature and Quantum Universe
-Law of Atraction and A Critical Evaluation of Quantum Thinking
-Design Signature over The Matter/Objects
-Looking at Allah from the Right Side
-Our World: A spaceship in the Sea of Sky
-How Is Everything Taking Place with Divine Power
-Is the Movement of Particles an Explanation for Everything?
 
Additional Sections
 
* Discussion Notes from Our Seminars on “The New Perspectives from The Treatise of Nature”
– Scientific Findings about Evolution and the Miracles of Quran
– About Quantum Approach and Divine Truths
– Important Points on Evolution, Atheism and Creation
 
* Your Journey Just Begins Now!
 
Presentations of Academic Training Activities
 
* The Questioning of The Factors Which Determine The Real Value of Scientific Information
* Evaluation of the Educational Approach and the Philosophy of Science of Medresetüzzehra
 
The Companies of Road for Your Personal Voyage
 
*Seminar Texts, Presentations and Videos
* Our Website for The Journeys of Discovery
*Our Books on Explanatory Notes for Risale-i Nur (Texts and Visuals/Interactive)
*Our Video Channel for The Journeys of Discovery
* Suggested Websites
*The Opportunity to Read and Listen Risale-i Nur Round The Clock Wherever You Are
*Locations Where You Can Participate in Risale-i Nur Conversations and Classes
*Other Academic Training Activities
 
ÖRNEK SAYFALAR (SAMPLE PAGES) :
 
 
 

 

Yazar: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

26 thoughts on “Academic Proof of the Creator Visual/Interactive Book (New Perspectives from the Treatise of Nature)

 1. Geri bildirim: The Effort to Make Sense out of This World and Magnificent Skies | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 2. Geri bildirim: A Fantastic Science Fiction Story (A Very Different Approach to the Miracle of Existence) | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 3. Geri bildirim: Quantum Universe and Law of Attraction | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 4. Geri bildirim: Grand Design and Theory of Everything | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 5. Geri bildirim: A Different Perspective on Big Bang | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 6. Geri bildirim: Getting Wet in the Ocean of Cosmos | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 7. Geri bildirim: Scientific Findings about Evolution and the Miracles of Quran | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 8. Geri bildirim: Fantastic Data Stores: Brain and DNA | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 9. Geri bildirim: Looking at the Reality from a Blind-Spot | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 10. Geri bildirim: The Miracle of a Fly | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 11. Geri bildirim: Miracle of the Eye | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 12. Geri bildirim: What is Nature? | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 13. Geri bildirim: What are the Laws of Nature? | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 14. Geri bildirim: Intelligent Design, Coincidence and Material Causes | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 15. Geri bildirim: Is the Movement of Particles An Explanation for Everything? | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 16. Geri bildirim: Looking at Allah from the Right Side | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 17. Geri bildirim: Looking at The Matters of Faith from The Right Side | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 18. Geri bildirim: Questioning the Factors That Determine the Value of Scientific Information | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 19. Geri bildirim: Evaluation of the Educational Approach and the Philosophy of Science of Medresetüzzehra | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 20. Geri bildirim: Important Points on Evolution, Atheism and Creation | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 21. Geri bildirim: Approach to the Laws of Nature | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 22. Geri bildirim: The Critical Assessment of the Law of Attraction and Quantum Thinking Technique | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 23. Geri bildirim: How Is Everything Taking Place with Divine Power? | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 24. Geri bildirim: The Strategies to Neutralize the Atheistic Evolution With Correct Academic Approaches | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 25. Geri bildirim: The Scientific Compliance of the Thought of the Existence of a Creator and the Laws Of Nature | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

 26. Geri bildirim: Is It Possible That Material Factors in Nature Come Together and Create Living Beings? | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.