KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

RİSALE HABER RÖPORTAJI

Yorum bırakın

 
“Büyük bir hazineyi başkalarıyla paylaşmak isteyen meraklı bir çocuk gibiyim”
 
Ediz Sözüer ile “Kâinatın Sırrını Keşfeden Kitaplarla Tanışın!” sloganıyla ortaya çıkan “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” kitap çalışmasını konuştuk.
 
Aşağıdaki adresten ise 25.11.2017 tarihinde Risale Akademi’de düzenlenen ve özellikle Risale-i Nur’a gönül verenler için (röportaj metninde yer almayan) çok önemli açıklamalar ve özel paylaşımlarda bulunulan kitap tanıtımı sunumunun videosunu izleyebilirsiniz: https://youtu.be/apCXbvKq-rg

Kitabınıza isim olan “Keşif Yolculuğu”nuzun nasıl başladığını öğrenebilir miyiz?

Deneme mahiyetinde kaleme aldığımız Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğumuz, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Daha sonra tüm çalışmalarımızın üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmamız ve eğitim programımızın akademik ders müfredatı olan “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” ortaya çıktı. Kitap çalışmamızı daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladık. Sonunda kitabımızın tamamı görsel destekli bir Risale-i Nur eğitim programına dönüştü. Yani eğitim programı tabiri ile aynı zamanda kitap içeriğini kastediyoruz.

“Kâinatın Sırrını Keşfeden Kitaplarla Tanışın!” sloganıyla ortaya çıkan kitabınızı nasıl takdim ediyorsunuz?

İslam’ı çağın anlayışına en uygun ve aklî şekilde takdim eden Risale-i Nur’u insanlarımıza tanıştırmak maksadıyla hazırlanan kitabımızın içeriğinin; bilim sevgisinin ve entelektüel düşünen, araştırmacı insanın artırılmasına ve ayrıca ahlakî, manevî ve dinî değerlerin akademik olarak ele alınıp anlatılmasına yönelik toplumsal ihtiyacı karşılama ve insanlık olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşüme ciddî katkılar sağlama kabiliyetinde olduğuna inanıyoruz. “Kâinatın Sırrını Keşfeden Kitaplarla Tanışın!” sloganıyla ortaya çıkan kitabımızı şöyle takdim ediyoruz:

Bu çalışmayı, içerdiği yüksek hakikatler ve büyük ilmî keşiflerle sizi şaşırtacak ve bazılarınıza “Şimdiye kadar nasıl olur da duymamışım! (ya da gerçek anlamda keşfedememişim)” dedirtecek kadar inanılmaz ve hayranlık uyandıran bir eserle tanıştırmak için kaleme aldık. Bu kitapların temel inceleme konusu şudur: Kâinatın bilinmez ve gizli kalmış esrarı olan ve insanlığın sürekli merak ettiği varoluşun üç temel sorusuna doğru cevaplar vermek. O üç soru şudur: “Bu kâinat ve içindekiler nereden geldi, nereye gidecekler ve burada ne için bulunuyorlar ve vazifeleri nelerdir? Yani biz burada ne yapıyoruz?” Tüm insanlığın ihtiyacı olan ve varlığın temel gerçekliğini arayan herkese hitap eden ve bilim dünyasını ve bilim insanlarını daha da derinden ve yakından ilgilendiren ve ilahî vahyin eliyle getirilen yüksek hakikatler, bu eserlerle yeniden keşfediliyor ve aklî metotlarla tamamen ispat ediliyor. İşte, içinde bilime ve öğrenmeye dair, karşı koyulmaz bir merak ve tutku bulunan insanlar için manevî bir ilim hazinesi olan bu eserlerin adı: Risale-i Nur’dur.

Bu kitapta büyük bir hakikati arama ve bulma macerasına davetlisiniz. Hayalî ve zihinsel bir keşif yolculuğunda bize eşlik etmenizi arzu ediyoruz. Seyahat biletlerinizin ise tek bir ücreti var: Gerçeğin arayışında kuvvetli bir merak duygusu… İnsanın, hayatın, kâinatın ve dinin yüksek hakikatini keşfetmek…Aklen, ruhen ve kalben gelişim yolunda ilerlemek…Bulunduğumuz dünyayı anlamlandırmak…Hiç olmadığı kadar şaşırtıcı bir farkındalık kazanmak…İlahî teknolojinin işleyiş mekanizmasını anlamak…Muhteşem bir zihinsel yolculuk… Hayret verici gerçekler… Hepsi ve daha fazlası sizi bekliyor!

Kitabınızın gayesi ve hedef kitlesinden bahseder misiniz?

Kitap çalışmamızın ve eğitim programımızın dört temel gayesi vardır:

1- Henüz bu eserleri ciddî anlamda okumaya başlamamış okuyucuyu Risale-i Nur ile tanıştırmak.

2- Risale-i Nur’u okuyan ve okumaya devam edenlerin ise daha iyi anlamalarına ve farklı mana açılımlarına vesile olmak.

3- Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı’nın bilim felsefesini oluşturmaya katkıda bulunmak. (Yani bir yaratıcının varlığını kabul eden bir bilimsel yaklaşımın insanlığa nasıl takdim edileceği hakkında ciddi çözümlemeler ortaya koymak.)

4- Medresetüzzehra’nın prototip fakat maksadı tam karşılayan bir uygulaması olarak eğitim kurumlarında okutulmaya layık akademik nitelikli ve görsel destekli, yenilikçi bir din eğitimi mahiyetindeki bir Risale-i Nur Eğitim Programı’nı kullanıma sunmak.

Akademik bir üslub ve sistematik takip etmesiyle birlikte tam bir anlaşılabilirliğe sahip olan kitabımızın, orta öğretim ve üzerine her halk tabakasına rahatlıkla hitap edeceğini söyleyebiliriz.

Kitabınızın genel yapısı ve içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kitabımızda tercih ettiğimiz metot, Risale-i Nur’un orijinal metninin, bir izah metni ve kavram açıklamaları eşliğinde okunmasıdır. Arzu ettik ki, bu çalışma kapsamlı bir rehber özelliği taşısın ve Risale-i Nur’u anlamakta ve imanî ilimler alanında kendini yetiştirmek konusunda ciddî bir altyapı kazandırsın. Birçok kişinin herhangi bir yardım almadan Risale-i Nur Külliyatı’nın tamamını 3-4 sefer okuduktan sonra ancak gelebileceği seviyeye, bu kitap okunduktan sonraki ilk külliyat okumasının sonunda ulaşabilmesini sağlayan bir yol açmak istedik ve bunu hedefledik.

Kitabımız iki ana bölümden oluşuyor ve sistematik olarak “keşifler” ve “hakikatler” isimleriyle alt bölümlere ayrılıyor. İki ana bölümden oluşan kitabımızın ilk bölümü: “İman Hazinesinin Kıymetini Keşfetmek”. Bu ilk bölümü, bir hazinenin ne kadar büyük ve kıymetli olduğunun anlaşılması olarak anlayabiliriz. Kitabımızın ikinci bölümü ise: “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak”. Yani, ilk bölümde kıymeti anlaşılan, elde edilmek istenilen hazinenin varlığı ikinci bölümde ispatlanmakta, yeri keşfedilmekte ve en nihayetinde hazineye ulaşılmakta ve bu büyük ve ihtişamlı hazine elde edilmektedir. 

Kitabınızın 3. boyuta taşınmış hali diyebileceğimiz görsel destekli Risale-i Nur eğitim programı hakkında bilgi alalım biraz da.

Evet, çok yerinde bir tarif. Kitap çalışmamızın üzerine bina edilen ve akademik nitelikteki 33 adet seminer dersiyle tamamlanan 42 saatlik eğitim programımız, konu anlatımlı şemalardan, etkileyici resimlerden ve metin vurgularından oluşan 2000’e yakın görsel ve ders videoları ile konu ile ilgili çarpıcı videolardan oluşan 170 video kullanılarak, izahlı ve görsel destekli olarak inşa edildi. Bu etkileyici sonuç, gerçekten muazzam bir emekle ortaya çıktı. Özellikle kitabımzın 12 küçük kitaba bölünmesi ve görsel/interaktif kitaplara dönüştürülmesiyle, görsel destekli ve akademik nitelikli “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”mız zaman içinde çok boyutlu bir hizmet ve eğitim projesine dönüştü.

Kitabınızın ilk bölümlerinde kitabınızı “bir davetiye bileti” olarak tanımlamışsınız. Bununla ilgili duygularınızı bizimle paylaşabilir misiniz?

Aslında kastettiğimiz bu kitapta size ders veren ve bildiğini öğreten bir konumda olmadığımız. Çünkü yazdıklarımız, kendi iç dünyamızda çıktığımız zihinsel bir yolculuğun yazılı ifadesi ve bu yolculukta hissettiklerimiz, bulduklarımız, sorguladıklarımız ve keşfettiklerimiz, yani bizim kendi dersimizi nasıl anladığımızla ilgili kişisel notlarımız. Kendi ihtiyaçlarımıza çözümler bulmaya çalıştık, kendi sorularımıza cevaplar aradık ve en çok da kendimiz istifade ettik.

Şunu samimiyetle ifade ve itiraf etmemiz gerekiyor: İzah metinleri ortaya çıkmadan önce, (istisnasız her seferinde) ne yazacağımız hakkında bir fikir sahibi olmadığımız hâlde, daha sonradan ortaya çıkan metinler karşısında hayrete düşüyor ve o meseleleri daha önce hiç bu netlikte idrak etmemiş olduğumuzu görüyorduk. İzah metinlerinin kontrolünü yaparken muazzam bir keyif ve zevk alıyorduk ve sanki bir başkasının yazdığı kitabı okuyorduk. Yazılanlar, en büyük sıkıntılarımızı ummadığımız şekilde dağıtıyor, müthiş kuvvetli ve sağlam bir iman hâli veriyordu. Anladık ki yazdıklarımız, ebedî iman ve Kur’ân hakikatlerinden bahsedikleri için, bir insanın kendi başına, şahsî mahareti ve kabiliyeti ile ortaya koyduğu bir eserden çok daha farklı bir mahiyet arz ediyorlardı. Bu aşamalarda ilk defa Bediüzzaman’ın “Ben de Risale-i Nur’un bir talebesiyim. Kur’ân dersinde bir ders arkadaşınızım ve ben de Risale-i Nur’a muhtacım” demesinin altında yatan manayı gerçek anlamda hissettik ve tevazu yapmadığını gördük. “Okuyucunun kendi başına anladığından daha fazlasını anlamasına vesile olmak” gibi mütevazı bir hedef ortaya koymamıza rağmen, beklentimizin çok üstünde neticeler aldık. Bunun için Allah’a binlerce kez şükrediyoruz. Zaten hissemiz yalnızca şükürdür. Şimdi siz şahsımıza baksanız, pek fazla bir kıymet göremeyebilirsiniz. Normaldir, çünkü biz de göremiyoruz. Gördüğümüz sadece şu: İçine düştüğümüz sıkıntılı arayıştaki acizliğimiz, ihtiyacımız, samimi isteğimiz ve fiilî dua etmemiz.

İnsan olmanın bir gereği olarak, aynı arayışta olan ve aynı ihtiyaçları hissedenlerle bulduklarımızı ve hissettiklerimizi paylaşmak istedik. Yani, sizi karşısına alıp da ders veren bir öğretmen gibi değiliz derken işte bunu kastediyoruz. Belki, hep birlikte istifade etmek maksadıyla ve en az herkes kadar aç ve muhtaç olduğu için kendine ikram edilmiş bir sofraya samimiyetle davet eden birine benziyoruz. Ya da, büyük ve tükenmez bir hazineyi ve anahtarını keşfeden, o hazineyi heyecanla duyurmak ve başkalarıyla da paylaşmak isteyen meraklı bir çocuk gibiyiz. Bazı insanlara o ebedî hayat hazinesini kazandırmakta bir anahtar olan gerçek imanın ellerine verilmesinde vesile olursak şayet, her şeyin üstünde mukaddes bir gayeye de ulaşmış olacağız. Kim bilir, belki dünyada hiç tanışmayacağımız ve yüzünü bile görmeyeceğimiz kardeşler kazanacağız ebedî hayatta. İşte bu kitap, böyle samimî bir duyguyla, inşallah Allah rızasını elde etmek maksadıyla hazırlandı. Yüzünü henüz görmediğimiz hakikat arayıcısı kardeşlerimizle, ellerimizde tuttuğumuz aynı harita ve anahtarla ebedî cennet hazinesinin başında buluşmak için bir davet ve davetiye bileti olması için…

Yazar: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.